Sök

Nytt projekt om teknikskiften och politisk förändring

Nyheter
Christian Sandström, Företagandets villkor, Mirko Ernkvist, Politisk förändring, Teknikskiften

Hur påverkar teknologisk innovation regleringarna av en bransch? Det är huvudfrågan i ett nytt forskningsprojekt The Co-evolution of Technology and Regulation som startar 2015 och pågår till och med 2017.

Projektet ska studera samspelet mellan teknisk och politisk förändring genom att utforska avregleringarna av telekom- och finansmarknaderna som ägde rum i Sverige under 1980- och 1990-talet. I båda fallen ledde introduktionen av digital teknik till att såväl företag som myndigheter och regelverk behövde genomgå omfattande förändringar. Studien baseras på ett unikt primärt arkivmaterial kring företagen Optionsmäklarna/OM-gruppen, Stockholmsbörsen och Televerket samt reglerande organ och intresseorganisationer. Arkivmaterialet kombineras med intervjuer med nyckelpersoner i organisationerna.

Ett viktigt utfall av projektet är den historiska kartläggningen av två centrala tekniska och politiska omvälvningar Sverige genomgått under de senaste 30 åren.

Projektet kommer även att resultera i flera viktiga teoretiska bidrag. Teknisk förändring har ofta konceptualiserats som en experimentell sökprocess. Vi kommer utveckla teori som snarare syftar till att förstå interaktionen mellan ny teknik och politiska förändringar som en experimentell sökprocess. Vidare är dessa fall teoretiskt intressanta eftersom monopolisterna arbetade för avreglering och konkurrensutsättning. Tidigare forskning på området har visat att monopolister försöker undvika konkurrens och att de kan påverka lagstiftarna till att bibehålla monopol. Såväl Televerket som Stockholmsbörsen agerade emellertid för att konkurrensutsätta sig själva, vilket är teoretiskt intressant att studera.

Sverige har ofta varit bland de första att införa nya regler som svar på tekniska förändringar och global konkurrens. Under dessa förhållanden är det svårt att förlita sig på tidigare erfarenheter. Institutionella experiment blir därför särskilt viktiga i den svenska kontexten och forskningsprojektet bedöms ha stor relevans för beslutsfattare.

I projektet arbetar Mirko Ernkvist, fil dr, och Christian Sandström, tekn dr, tillsammans med Erik Lakomaa, ek dr vid Handelshögskolan i Stockholm.

Projektet finansieras av Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578