Testar sidmall

okt 2019
09

Proportionality in Labour Law

Konflikträtten har stor betydelse. Inte minst för arbetsmarknadens och lönebildningens funktionssätt, och därmed för ett lands konkurrenskraft. Vad betyder det i en tid då globalisering, internationella värdekedjor och omvärldsförändringar blir allt påtagligare?

mar 2019
26

Vilket EU vill vi ha?

Brexit, migrationskrisen, hoten mot frihandeln och rättsstaten, liksom det förändrade säkerhetspolitiska läget, klimatkrisen och lanseringen av den sociala pelaren, gör diskussionen om EU:s framtid än mer angelägen.

Ett inkluderande samhälle - se seminariet i efterhand

Corona-krisen har på flera sätt förstärkt tudelningen mellan arbetsmarknadens insiders och outsiders. Där vissa grupper ser höga trösklar och arbetslöshet, ser andra trygghet och mer att göra än någonsin.

Vad behövs f ...

2021-06-23

11 forskningsassistenter till Ratio i sommar

Under sommaren arbetar 11 unga akademiker som forskningsassistenter på Ratio inom ramen för programmet Unga Forskare.

Under sex veckor under perioden juni-augusti arbetar sommarassistenterna tillsammans med disputerad ...

2021-06-22

Lotta Stern blir ny vd på forskningsinstitutet Ratio

Den 1 september tillträder Lotta Stern, professor i sociologi, som ny vd på Ratio – Näringslivets forskningsinstitut.

– Ratio är en unik forskningsmiljö i Sverige som samlar forskare från flera discipliner för att bed ...

2021-06-17