Testar sidmall

okt 2019
09

Proportionality in Labour Law

Konflikträtten har stor betydelse. Inte minst för arbetsmarknadens och lönebildningens funktionssätt, och därmed för ett lands konkurrenskraft. Vad betyder det i en tid då globalisering, internationella värdekedjor och omvärldsförändringar blir allt påtagligare?

mar 2019
26

Vilket EU vill vi ha?

Brexit, migrationskrisen, hoten mot frihandeln och rättsstaten, liksom det förändrade säkerhetspolitiska läget, klimatkrisen och lanseringen av den sociala pelaren, gör diskussionen om EU:s framtid än mer angelägen.

Ny studie: Sverige lyckas kombinera tillväxt med minskat resursutnyttjande

Sedan 1990 har Sveriges befolkning ökat med drygt 1,6 miljoner och ekonomin nästan fördubblats. Samtidigt har koldioxidutsläppen minskat med 27 procent och användandet av naturresurser i flera fall minskat.

Det visar  ...

2020-12-01

Christian Sandström diskuterar Assar Lindbäck (1974) med Lina Maria Ellegård

Går tillväxt och hållbarhet att kombinera? Det här diskuterar biträdande professor Christian Sandström tillsammans med Lina Maria Ellegård, redaktör hos Ekonomisk Debatt. Christian har nyligen publicerat artikeln "Tillvä ...

2020-11-19

Samhällsfarliga konflikter i en ny tid – utmaningar och reformbehov: Rapport och seminarium

Vad är samhällsviktig verksamhet i dag? Digitalisering, outsourcing och specialisering har inneburit att samhällsviktiga arbetsuppgifter finns i såväl offentlig som privat sektor. Samhället är nu dessutom mer sammankoppl ...

2020-11-17