Testar sidmall

okt 2019
09

Proportionality in Labour Law

Konflikträtten har stor betydelse. Inte minst för arbetsmarknadens och lönebildningens funktionssätt, och därmed för ett lands konkurrenskraft. Vad betyder det i en tid då globalisering, internationella värdekedjor och omvärldsförändringar blir allt påtagligare?

mar 2019
26

Vilket EU vill vi ha?

Brexit, migrationskrisen, hoten mot frihandeln och rättsstaten, liksom det förändrade säkerhetspolitiska läget, klimatkrisen och lanseringen av den sociala pelaren, gör diskussionen om EU:s framtid än mer angelägen.

Den svenska modellen måste passa verkligheten – Stern personporträtteras i Lag & Avtal

Lotta Stern, sociologiprofessor vid Stockholms universitet och vice vd på Ratio, hukar inte för ämnen som uppfattas som kontroversiella. 

Hon intervjuas i senaste numret av Lag & Avtal och berättar där om både sin ...

2020-09-21

Lodefalk: Stå på giganters axlar – ledare i Ekonomisk debatt

Det har blivit svårare att som forskare stå på giganters axlar. Det skriver Magnus Lodefalk, docent vid Örebro universitet och forskare Ratio, i en ledare i senaste numret av Ekonomisk debatt:

"Min slutsats är därför ...

2020-09-17

De klassiska bankjobben försvinner men andra tillkommer – kommentar från Grafström

"I dagarna kom nyheten att Handelsbanken lägger ner 180 av sina 380 kontor i Sverige. På den personliga nivån är det för många en tragedi, men på systemnivån är det inte en oväntad utveckling. Den teknologidrivna struktu ...

2020-09-16