Testar sidmall

okt 2019
09

Proportionality in Labour Law

Konflikträtten har stor betydelse. Inte minst för arbetsmarknadens och lönebildningens funktionssätt, och därmed för ett lands konkurrenskraft. Vad betyder det i en tid då globalisering, internationella värdekedjor och omvärldsförändringar blir allt påtagligare?

mar 2019
26

Vilket EU vill vi ha?

Brexit, migrationskrisen, hoten mot frihandeln och rättsstaten, liksom det förändrade säkerhetspolitiska läget, klimatkrisen och lanseringen av den sociala pelaren, gör diskussionen om EU:s framtid än mer angelägen.

Utlysning: doktorandtjänst inom Ratios arbetsmarknadsprogram.

Ratio utlyser härmed en doktorandtjänst med arbetsmarknadsinriktning med början hösten 2021. Vi välkomnar sökande från nationalekonomi, ekonomisk historia, industriell ekonomi, statsvetenskap, sociologi, juridik, eller r ...

2021-02-11

Utlysning: forskartjänst inom Ratios arbetsmarknadsprogram.

Ratio söker välmeriterad, senior forskare med fokus på arbetsmarknad. Ratio är tvärvetenskapligt och du kan ha bakgrund inom företags- eller nationalekonomi, juridik eller ekonomiskhistoria.

Du är empiriskt inriktad, ...

2021-02-11

Ny studie: Därför dröjer den cirkulära ekonomin

De förmodade vinsterna med cirkulär ekonomi är stora – både i ekonomiska och miljömässiga termer. Men implementeringen dröjer. Nationalekonomer vid forskningsinstitutet Ratio pekar i en ny journalartikel ut fyra skäl til ...

2021-02-05