Testar sidmall

okt 2019
09

Proportionality in Labour Law

Konflikträtten har stor betydelse. Inte minst för arbetsmarknadens och lönebildningens funktionssätt, och därmed för ett lands konkurrenskraft. Vad betyder det i en tid då globalisering, internationella värdekedjor och omvärldsförändringar blir allt påtagligare?

mar 2019
26

Vilket EU vill vi ha?

Brexit, migrationskrisen, hoten mot frihandeln och rättsstaten, liksom det förändrade säkerhetspolitiska läget, klimatkrisen och lanseringen av den sociala pelaren, gör diskussionen om EU:s framtid än mer angelägen.

Ny rapport: Myten om centralisering – Om sjukvården som ett polycentriskt system

Hur kan framtiden för svensk vård och omsorg se ut? Det finns alternativ till centralisering och förstatliganden. Det visar en ny rapport som genom att introducera begreppet polycentrism analyserar och beaktar fler beslu ...

2021-05-04

Ny avhandling: Framgångsrika plattformsföretag fyller behov av gemenskap i Sverige

Plattformsföretagen, med pionjärer som Airbnb och Uber, är en typ av samhällsorganisatörer och fyller ett behov av gemenskap i det individualiserade Sverige. Det visar Andrea Geissinger i sin doktorsavhandling i företags ...

2021-04-30

Professor Karl Wennberg innehavare av ny professur vid Handelshögskolan i Stockholm

Handelshögskolan i Stockholm inrättar en ny professur inom organisation och ledarskap i skolan och utbildningssektorn. Den nya professuren kommer att innehas av professor Karl Wennberg, forskare hos Ratio, och möjliggörs ...

2021-04-12