The Economist uppmärksammar Jacob Lundbergs forskning


Typ: Aktuellt
2019-06-20

– The Laffer curve exists in principle, but the sweet spot is hard to find.

Den brittiska tidskriften The Economist uppmärksammar doktor Jacob Lunbergs studier av Lafferkurvan för höginkomsttagare. Lafferkurvan är ett välkänt diagram som används för att illustrera att sänkt skatt ibland kan ge ökade skatteintäkter. Enligt Lundberg är Sverige ett av fem länder som ligger på fel sida av kurvan.

Läs The Economists artikel här.

Läs pappret The Laffer curve for high incomes här.

Jacob Lundberg är doktor i nationalekonomi från Uppsala universitet, han är chefekonom på tankesmedjan Timbro samt är på deltid knuten till Ratios program för arbetsmarknadsforskning.