Sök

The Economist uppmärksammar Jacob Lundbergs forskning

Nyheter
Arbetsmarknad, Jacob Lundberg, Skatter

– The Laffer curve exists in principle, but the sweet spot is hard to find.

Den brittiska tidskriften The Economist uppmärksammar doktor Jacob Lunbergs studier av Lafferkurvan för höginkomsttagare. Lafferkurvan är ett välkänt diagram som används för att illustrera att sänkt skatt ibland kan ge ökade skatteintäkter. Enligt Lundberg är Sverige ett av fem länder som ligger på fel sida av kurvan.

Läs The Economists artikel här.

Läs pappret The Laffer curve for high incomeshär.

Jacob Lundberg är doktor i nationalekonomi från Uppsala universitet, han är chefekonom på tankesmedjan Timbro samt är på deltid knuten till Ratios program för arbetsmarknadsforskning.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578