Sök

Tillväxt genom stöd – vad vet vi om effekterna?

Nyheter
Financing of Innovations, Företagandets villkor, Patrik Tingvall

Ratios medarbetare Patrik Tingvall har i samarbete med Tillväxtanalys tagit fram rapporten Tillväxt genom stöd – en bok om statligt stöd till näringslivet(Tillväxtfakta 2015).

Tillväxtanalys skriver varje år en bok om ett tema som sammanfattar myndighetens arbete. I år lyfter myndigheten fram företagsstödens roll och effekter på den ekonomiska tillväxten.

Varje år lägger staten ca 30 miljarder kronor på stöd till näringslivet (ca 3% av BNP). Ett viktigt syfte är att genererar tillväxt och öka sysselsättningen. Hur väl fungerar de statliga stöden? Vilka begränsningar finns? Finns det nya instrument som bättre kan få de önskvärda effekterna?

Svenska och internationella utvärderingar är överens: vi vet faktiskt inte hur effektivt det statliga näringslivsstödet är. I boken utreder Tillväxtanalys varför det är så och vad man kan göra åt det.

Patrik Tingvall genomförde 2014 en utvärdering av några av Vinnovas stödprogram, också på uppdrag av Tillväxtanalys, i samarbete med Daniel Halvarsson, Ratio, och Sven-Olov Daunfeldt, HUI. Läs om resultaten i studien Företagsstöd till små och medelstora företag – en kontrafaktisk effektutvärdering (Tillväxtanalys PM 2014:16).

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578