Sök

Tillväxt och hållbar utveckling i Sverige – fick Lindbeck (1974) rätt?

Nyheter
Christian Sandström, Ekonomisk debatt, Hållbar utveckling, Jonas Grafström, Mer för mindre, miljö, Tillväxt, Unga forskare

Är det möjligt att förena tillväxt med hållbar utveckling? Det debatteras i akademin som övriga samhället. I senaste Ekonomisk debatt skriver Ratios Jonas Grafström, Rasmus Paulson, Christian Sandström och Axel Wieslander om frågan.

Vi kan konstatera att stora delar av Assar Lindbecks resonemang från Ekonomisk debatt 1974 stämmer väl in på hur samspelet mellan tillväxt och hållbarhet har utvecklats i Sverige i dag. I de fall där marknader har existerat eller skapats har det skett en hushållning med resurserna och politiken har fungerat mer effektivt för att lösa miljöproblem som är mer lokala eller nationella, skriver Ratioforskarna.

Läs hela texten här.


Rasmus Paulson och Axel Wieslander är tidigare praktikanter på Ratio och bidrog under sina respektive terminer bland annat till denna text i Ekonomisk debatt. Läs mer om programmet Unga forskare här.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578