Kristoffer Sundström

Kristoffer Sundström är doktorand i nationalekonomi vid institutionen för ekonomi, teknik och samhälle, Luleå tekniska universitet. Han är även associerad forskare vid Ratio.