Magnus Lodefalk

Docent Magnus Lodefalk forskar om företagens globalisering och tillväxt. Vilka faktorer driver eller begränsar tillväxten? Och hur påverkar de faktorerna jobben och lönerna? Han studerar bland annat effekterna av teknologisk utveckling, tjänstefiering, migration och handelspolitik. Överlag är hans forskning empiriskt inriktad och bygger på sammanlänkad och longitudinell registerdata för individer och företag.

Lodefalks forskning i nyckelord: internationell ekonomi, tjänstefiering, migration, teknik, arbetsmarknad