Per-Olof Bjuggren

Per-Olof Bjuggren är professor emeritus och nationalekonom. Han forskar vid Jönköping International Business School sedan 2006 och halvtid vid Ratio sedan 2011. Hans forskningsinriktning har blivit alltmer fokuserat mot Corporate Governance, Law and Economics och Institutional Economics.

Bjuggrens forskning i nyckelord: rättsekonomi, institutionell ekonomi, bolagsstyrning/corporate governance