Tjänstesektorn står för värdetillväxten i etablerade och nya företag


Typ: Ratio i media
2011-06-30

Tjänstesektorn står för värdetillväxten i etablerade och nya företag – Webfinanser

Artikel där Karl Wennberg citeras.