Toppublikation om entreprenörskap tillgänglig för nedladdning


Typ: Aktuellt
2015-11-04

I artikeln The Double Knot of Technology and Business-Model Innovation in the Era of Ferment of Digital Exchanges: The Case of OM, A Pioneer in Electronic Options Exchanges, undersöker företagshistorikern Mirko Ernkvist det dubbla entreprenörskapet hos OM. Företaget är drivande i övergången till elektroniska system på finansiella marknader. Men visar under den studerade perioden även prov på ett politiskt entreprenörskap.

Tidskriften Technological Forecasting and Social Change tillgängliggör nu hela artikeln för nedladdning fram till den 24:e december 2015.

Artikeln kan läsas här.

Läs även en sammanfattning av artikeln på svenska här.