Sök

Torbjörn Lundqvist ny medarbetare

Nyheter
Företagandets villkor, Lönebildning, Statsvetenskap, Torbjörn Lundqvist

Torbjörn Lundqvist, docent i ekonomisk historia, är ny medarbetare på Ratio.

Torbjörn kommer närmast från Institutet för Framtidsstudier där han bland annat studerat framtidens arbetsliv, med inriktning på IT. Andra områden han studerat är hur statsförvaltningen använder framtidsanalyser, miljöpolitik ur ett hållbarhetsperspektiv samt arbetskraftsinvandring.

Torbjörns tidiga akademiska bana finns inom statsvetenskap, där han har en fil kand, och forskning kring politisk förändring.

Torbjörn kommer att forska inom projektet Lönebildning för utvecklingskraft.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578