Sök

Träffa Ratios forskare i Almedalen

Nyheter

Under årets Almedalsvecka kommer några av Ratios forskare att vara på plats i Visby. De deltar gärna i panelsamtal och annat.

Läs mer om forskarna och vad de forskar om nedan.

Charlotta Stern
Charlotta Stern
Professor och VD
Mer info
 • Arbetsmarknad
 • Anställningsskydd och omställning
 • Kompetensförsörjning
 • Den svenska modellen
 • Kollektivavtal
 • Institutionell förändring
 • Medbestämmande
 • Distansarbete
 • Lönebildning
Jonas Grafström
Jonas Grafström
Filosofie doktor och vice vd
Mer info
 • Förnybar energi
 • Miljöekonomi
 • Cirkulär ekonomi
 • Koldioxidinfångning
 • Arbetsmarknad
 • Försvinner jobben?
 • Distansarbete
 • Teknikutveckling
Erik Engberg
Erik Engberg
Doktorand
Mer info
 • Arbetsmarknad
 • Vilka jobb tillkommer?
 • Artificiell intelligens och maskininlärning
 • Tjänstefiering
 • Teknisk utveckling
 • Globalisering
Erik Liss
Erik Liss
Doktorand
Mer info
 • Social rörlighet
 • Rikedom
 • Inkomstojämlikhet
 • Intergenerationell inkomströrlighet
Nils Karlson
Nils Karlson
Professor & grundare Ratio
Mer info
 • Konfliktregler
 • Kompetensförsörjning
 • Politisk förändring
 • Lönebildning
 • Finska lönebildningens utveckling
 • Innovationspolitik
 • Polarisering och populism
 • Vård- och omsorgssystem

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578