Sök

Tretton unga forskare till Ratio i sommar

Nyheter
Företagandets villkor, Forska hos Ratio

Tretton unga akademiker får möjligheten att arbeta på forskningsinstitutet Ratio i sommar, inom ramen för programmet unga forskare.

– Ratio har under en längre tid bedrivit ett strategiskt arbete för att utveckla lovande studenter med intresse för forskning. Vi erbjuder en unik tvärvetenskaplig miljö där studenter med forskarambitioner får möjligheten att delta i våra projekt. Många går vidare till doktorandplatser på framstående universitet och de utgör en värdefull tillgång för Ratio, såväl under sommaren som på lång sikt, säger Christian Sandström, docent och ansvarig för Ratios program för unga forskare.

I sex veckor, under perioden juni till augusti, arbetar de tillsammans med seniora forskare i något av Ratios forskningsprojekt. Det är en kreativ och krävande miljö, med stora möjligheter att utvecklas och lära sig mer om forskning. Tidigare års assistenter har gått vidare till kvalificerade tjänster eller fortsatt utbildning på högre nivå.

Årets sommarassistenter är:

Agnes Ortman, Uppsala universitet

Emma Paulsson, Stockholms universitet

Erika Kankkunen, Uppsala universitet

Joakim Book, Oxford University

Linnea Claésson, Stockholms universitet

Maximilian Richter, Harvard University

Niklas Odelberg, Stockholms universitet

Marcus Lindkvist, Lunds universitet

John Norell, Göteborgs universitet

Sofia Knutsson, Oxford University

Georgios Sideras, Stockholms universitet

Gustav Tillman, Handelshögskolan i Stockholm

August Thorngren Wartin, Stockholms universitet

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578