Trianguleringens tragedi


Typ: Ratio i media
2014-01-15

Trianguleringens tragedi – Svensk Tidskrift

Nils Karlson beskriver trianguleringens tragedi och efterfrågar en renässans för idéer.