Sök

Två nya medarbetare på Ratio

Nyheter
Forska hos Ratio, Mattias Stålnacke, Uppsala universitet, Yulia Zherlygina

Ratio anställer två nya forskningsassistenter: Yulia Zherlygina och Mattias Stålnacke.

Ratio anställer två nya forskningsassistenter, båda tidigare praktikanter på Ratio.

Yulia Zherlygina är statsvetare med en mastersexamen från Uppsala universitet. Yulia gjorde under hösten akademikerpraktik hos Ratio.

Mattias Stålnacke har en pol kand-examen efter att ha fullgjort praktiken hos Ratio under hösten. Mattias planerar senare att fortsätta på mastersprogrammet vid Uppsala universitet.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578