Två nya medarbetare på Ratio


Typ: Aktuellt
2014-02-03

Ratio anställer två nya forskningsassistenter: Yulia Zherlygina och Mattias Stålnacke.

Ratio anställer två nya forskningsassistenter, båda tidigare praktikanter på Ratio.

Yulia Zherlygina är statsvetare med en mastersexamen från Uppsala universitet. Yulia gjorde under hösten akademikerpraktik hos Ratio.

Mattias Stålnacke har en pol kand-examen efter att ha fullgjort praktiken hos Ratio under hösten. Mattias planerar senare att fortsätta på mastersprogrammet vid Uppsala universitet.