Sök

Tvärvetenskaplig konferens om innovativt entreprenörskap

Nyheter
Christian Sandström, Entreprenörskap, Företagandets villkor, Forska hos Ratio, Innovation, Karl Wennberg

Den 18-19 augusti anordnar Ratio – Näringslivets forskningsinstitut och amerikanska Baylor University forskarkonferensen The Baugh-Ratio Colloquium for Young Social Scientists Policy for innovative entrepreneurship.

Konferensen är tvärvetenskaplig och vänder sig till akademiker med intresse för innovativt entreprenörskap. Läs mer här.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578