Tydlig försämring i företagandets villkor


Typ: Aktuellt
2015-11-09

I en ny studie har Ratio analyserat vad de nio viktigast internationella indexen om länders konkurrenskraft, regelbörda, ekonomiska frihet, entreprenörskap och innovationsförmåga säger om det svenska företagsklimatet. Trots flera topplaceringar har Sveriges position i förhållande till viktiga konkurrentländer försämrats. Det är ett mönster som återkommer i flera index. De höga skatterna, den centraliserade lönebildningen och de rigida anställningsregleringarna är de områden som har störst förbättringspotential.

Läs hela rapporten här

Ratios VD Nils Karlson skriver om studien i Dagens industri