Sök

Tydlig försämring i företagandets villkor

Nyheter
Anne-Sophie Larsson, Arbetsmarknad, Entreprenörskap, Företagandets villkor, Innovation, Karl Blom, Konkurrens, Nils Karlson

I en ny studie har Ratio analyserat vad de nio viktigast internationella indexen om länders konkurrenskraft, regelbörda, ekonomiska frihet, entreprenörskap och innovationsförmåga säger om det svenska företagsklimatet. Trots flera topplaceringar har Sveriges position i förhållande till viktiga konkurrentländer försämrats. Det är ett mönster som återkommer i flera index. De höga skatterna, den centraliserade lönebildningen och de rigida anställningsregleringarna är de områden som har störst förbättringspotential.

Läs hela rapporten här

Ratios VD Nils Karlson skriver om studien i Dagens industri

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578