Sök

Uberstudie i topp hos International Journal of Innovation Management

Nyheter
Chalmers, Christian Sandström, Christofer Laurell, Disruptiva innovationer, Företagandets villkor, Industri, Stockholms universitet, Teknikskiften, Uber

Christian Sandström (Chalmers och Ratio) och Christofer Laurells (Stockholms universitet) artikel Analysing Uber in Social Media — Disruptive Technology or Institutional Disruption? är den mest lästa på International Journal of Innovation Management webb under de senaste tolv månaderna. Artikeln har tidigare även uppmärksammats i media och tilldelats the Knut Holdt Best Paper Award. Hela artikeln kan läsas fritt här.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578