UF-företagande skapar arbetstillfällen och skatteintäkter


Typ: Ratio i media
2011-02-03

UF-företagande skapar arbetstillfällen och skatteintäkter – Svenskt Näringsliv

Artikel där Karl Wennberg omnämns.