Sök

Unga till handeln med jobbpakt

Nyheter
Företagandets villkor, Handel, Kompetensförsörjning, Nils Karlson

Unga till handeln med jobbpakt – Dagens Handel

Nils Karlson citeras om kompetensförsörjning.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578