Sök

Unga väljer inte utbildningar som leder till jobb – skolvarlden.se

Nyheter
Alexandru Panican, Företagandets villkor, Kompetens, Kompetens för tillväxt, Kompetensförsörjning, Kristine Persson, Skola, Yrkesutbildning

Unga väljer inte utbildningar som leder till jobb – skolvarlden.se

”Niondeklassare väljer rolig gymnasieutbildning framför utbildningar som leder till jobb. Och yrkesutbildningar värderas lägre än teoretiska. Det visar en attitydundersökning från forskningsinstitutet Ratio.”

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578