Sök

Uppstickare banar väg för tekniksprång

Nyheter
Christian Sandström, Disruptiva innovationer, Företagandets villkor, Ratio i media

Uppstickare banar väg för tekniksprång – Svenskt Näringsliv

Ny teknik är som den fula ankungen – annorlunda och utskrattad men med en ljus framtid. Det säger Christian Sandström till Svenskt Näringsliv.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578