USA-stipendium för doktorand


Typ: Aktuellt
2010-08-11

Ratio utlyser ett stipendium för en i Sverige verksam doktorand, att under en termin bedriva forskarstudier vid George Mason University (GMU) utanför Washington, D.C. inom ramen för ämnena public choice/political economy, österrikisk/schumpeteriansk nationalekonomi eller rättsekonomi. Stipendiebeloppet är på 150 000 kr.

Du som är intresserad bör inkomma med CV, en uppsats, en referens samt ett brev om max 2 A4-sidor som förklarar hur stipendiet bidrar till din framtida forskning. Handlingarna ska vara Ratio tillhanda senast den1 september 2010.

Mer information om GMU finns på www.gmu.edu

Stipendiet utdelas med stöd av Torsten och Ragnar Söderbergs stiftelser.

Eventuella frågor samt handlingar skickas till niclas.berggren@ratio.se