Sök

USA-stipendium för doktorand

Nyheter
Företagandets villkor, George Mason University, Niclas Berggren, Stipendium

Ratio utlyser ett stipendium för en i Sverige verksam doktorand, att under en termin bedriva forskarstudier vid George Mason University (GMU) utanför Washington, D.C. inom ramen för ämnena public choice/political economy, österrikisk/schumpeteriansk nationalekonomi eller rättsekonomi. Stipendiebeloppet är på 150 000 kr.

Du som är intresserad bör inkomma med CV, en uppsats, en referens samt ett brev om max 2 A4-sidor som förklarar hur stipendiet bidrar till din framtida forskning. Handlingarna ska vara Ratio tillhanda senast den1 september 2010.

Mer information om GMU finns på www.gmu.edu

Stipendiet utdelas med stöd av Torsten och Ragnar Söderbergs stiftelser.

Eventuella frågor samt handlingar skickas till niclas.berggren@ratio.se

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578