Sök

USA-stipendium tilldelat Alexander Funcke

Nyheter
Företagandets villkor, George Mason University, Institutionell ekonomi, Public Choice, Stipendium

Ratio har beslutat att tilldela Alexander Funcke årets GMU-stipendium, det årliga stipendium som syftar till att under en termin bedriva forskarstudier vid George Mason University utanför Washington, DC. Stipendiet, som är på 150 000 kr, utdelas med stöd från Torsten och Ragnar Söderbergs stiftelser.

Alexander är doktorand i tillämpad matematik vid Centrum för evolutionär kulturforskning vid Stockholms universitet. Han forskar om dynamiken i systemisk korruption, ett projekt finansierat av Vetenskapsrådet, vilket innebär arbete med komplexa system och spelteori, och med tillämpningar inom public choice, self-governance och insitutionell ekonomi.

Förutom en magisterexamen i matematik har Alexander också en kandidatexamen i datalogi och snart även en i teoretisk filosofi. Genom stipendiet kan han fördjupa sina kunskaper i nationalekonomi (i synnerhet public choice, österrikisk ekonomi och institutionell ekonomi).

Alexander kan nås på funcke@oz.se.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578