Sök

Utlysning av ny tjänst

Nyheter
Företagandets villkor, Henrik Malm Lindberg, Lönebildning, Nils Karlson

Till forskningsprojektet Lokal lönebildning och förhandlingssystem utlyses en tjänst som forskare.

Forskartjänsten är på heltid i tre år, och kan tillträdas omgående. Ingen undervisning ingår och innehavaren ska meritera sig för en fortsatt karriär inom forskningen.

Den sökande ska vara disputerad i nationalekonomi, ekonomisk historia, statsvetenskap eller sociologi, och gärna ha erfarenhet av studier kring arbetsmarknadens funktionssätt. I projektet ingår såväl fallstudier som analys av lönestatistik med ekonometriska metoder.

Skicka din intresseanmälan till henrik.lindberg@ratio.se eller nils.karlson@ratio.se

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578