Sök

Utlysning: forskartjänst inom Ratios arbetsmarknadsprogram.

Nyheter

Ratio söker välmeriterad, senior forskare med fokus på arbetsmarknad. Ratio är tvärvetenskapligt och du kan ha bakgrund inom företags- eller nationalekonomi, juridik eller ekonomiskhistoria.

Du är empiriskt inriktad, samhällsintresserad med höga akademiska ambitioner och trivs i en intellektuellt stimulerande och tvärvetenskaplig miljö, men är även mån om att dina forskningsresultat kommer till praktisk nytta inom politik och näringsliv.

Vi kan erbjuda både heltid- och deltidstjänster. I forskartjänsterna ingår ingen undervisning. Affiliering till universitet eller högskola önskvärd.

Läs mer om vår forskning och övriga verksamhet här på www.ratio.se

Skicka din intresseanmälan till charlotta.stern@ratio.se

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578