Sök

Utlysning forskningsassistenttjänst med arbetsmarknadsinriktning

Nyheter
Arbetsmarknad, Rekrytering, Unga forskare

Vi välkomnar sökande från nationalekonomi, ekonomisk historia, industriell ekonomi, statsvetenskap, sociologi, juridik, eller relaterade ämnen. Som forskningsassistent på Ratio jobbar du nära forskare i vårt arbetsmarknadsprojekt. Som assistent förväntas du bidra till programmet med din forskning och till den gemensamma forskningsmiljön i stort.

Om Ratios arbetsmarknadsprogram

Ratio driver ett forskningsprogram kring arbetsmarknadsfrågor ur ett företagsperspektiv. En viktig utgångspunkt är att flera omvärldsförändringar är på väg att förändra arbetsmarknaden och därmed förutsättningarna för den svenska arbetsmarknadsmodellen. Programmets mål är att bidra med ny kunskap som i förlängningen bidrar till stärkt utvecklingskraft på svensk arbetsmarknad. Forskning bedrivs kring den svenska modellens konkurrenskraft, digitalisering och innovationer, flexibilitet och kompetensförsörjning.

Vi söker en kvalificerad och motiverad person med akademisk examen på kandidatnivå som kan arbeta både självständigt och inom ramen för en forskargrupp. Utöver skriftlig förmåga och tidigare meriter är samarbetsförmåga och självständighet av stor vikt för tjänsten, liksom ett intresse för samhälls- och näringslivsfrågor. Tillträde enligt överenskommelse, men gärna så snart som möjligt.

Ansökan

Ansökan skickas till karl.hatt@ratio.se senast 4 maj.

Ansökan ska innehålla

  • CV
  • Personligt brev
  • Betygsutdrag

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578