Utseende kan avgöra valet


Typ: Ratio i media
2006-08-20

Utseende kan avgöra valet – Sydsvenska dagbladet

Notis om forskning av Niclas Berggren.