Utseendet kan avgöra valet


Typ: Ratio i media
2010-08-20

Utseendet kan avgöra valet – Västerbottens-Kuriren

Artikel där Niclas Berggren omnämns.