Sök

Utvecklad lönebildning ökar konkurrenskraften

Nyheter
Företagandets villkor, Henrik Malm Lindberg, Kollektivavtal, Lönebildning

Utvecklad lönebildning ökar konkurrenskraftenIndustriarbetsgivarna

Henrik Malm Lindberg, arbetsmarknadsforskare på Ratio, talade i början av december 2014 på ett partsgemensamt arrangerat av Skogsindustrierna och fackförbundet Pappers seminarium i Stockholm. Med på seminariet fanns både representanter för företag och Pappers avdelningar. Malm Lindberg sammanfattade Ratios forskningsprojekt ”Lönebildning för utvecklingskraft” där bl a kollektivavtalens effekter har studerats på ett antal företag inom olika branscher, bland annat företag inom skogs- och stålindustrin:

– De centrala kollektivavtalen har normerande effekter på lönebildningen i företagen, med lägre lönenivåer och lägre lönespridning som följd. För att öka företagens utvecklingskraft bör kollektivavtalskonstruktionen ses över.

Malm Lindberg framhöll under seminariet tre punkter för en mer effektiv lönebildning:
– Anpassa lönesättningen efter lokala förutsättningar
– Se över kollektivavtalets innehåll och tillämpning
– Motivera lönesättningen för att skapa en upplevd lönerättvisa

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578