Utvecklad lönebildning ökar konkurrenskraften


Typ: Aktuellt
2015-01-13

Utvecklad lönebildning ökar konkurrenskraftenIndustriarbetsgivarna

Henrik Malm Lindberg, arbetsmarknadsforskare på Ratio, talade i början av december 2014 på ett partsgemensamt arrangerat av Skogsindustrierna och fackförbundet Pappers seminarium i Stockholm. Med på seminariet fanns både representanter för  företag och Pappers avdelningar. Malm Lindberg sammanfattade Ratios forskningsprojekt ”Lönebildning för utvecklingskraft” där bl a kollektivavtalens effekter har studerats på ett antal företag inom olika branscher, bland annat företag inom skogs- och stålindustrin:

– De centrala kollektivavtalen har normerande effekter på lönebildningen i företagen, med lägre lönenivåer och lägre lönespridning som följd. För att öka företagens utvecklingskraft bör kollektivavtalskonstruktionen ses över.

Malm Lindberg framhöll under seminariet tre punkter för en mer effektiv lönebildning:
– Anpassa lönesättningen efter lokala förutsättningar
– Se över kollektivavtalets innehåll och tillämpning
– Motivera lönesättningen för att skapa en upplevd lönerättvisa