Vad är matchning?


Typ: Ratio TV
2016-12-19

Kompetensbrist är ett stort problem för Sverige. Såväl privata företag som arbetsgivare i offentlig sektor har svårt att hitta rätt kompetens. Det hämmar särskilt den viktiga tjänstesektorn. Trots detta är förståelsen låg för vad matchning är och vad som krävs för en framgångsrik matchningsprocess.

Almega och Ratio – Näringslivets forskningsinstitut, som länge forskat om hur matchningen kan förbättras, genomför ett samarrangerat seminarium. Tillsammans med företrädare för bland andra Bemanningsföretagen och IT&Telekomföretagen inom Almega vill vi öka förståelsen för vad matchning är, vilka utmaningar som finns och vad som krävs för att företag framåt ska kunna möta den påtagliga kompetensbristen.

Seminariet kan ses live och i efterhand från klockan 14.00