Sök

Vad gör gasellföretagen till snabbväxare?

Nyheter
Företagandets villkor, Gaseller, Karl Wennberg, OECD, Snabbväxande företag, Snabbväxare

Vi vet egentligen ganska litet om gasellföretagen och vad som gör dem till snabbväxare. De anses viktiga därför att de skapar många av de nya jobben: fyra procent av alla företag skapar hälften av de nya jobben visar statistik för OECD-länderna. Och de jobben tillfaller ofta de som annars har svårt att hävda sig på arbetsmarknaden, s k outsiders.

Docent Karl Wennberg har undersökt vad som definierar snabbväxarna och har funnit att de är svåra att upptäcka. Vi missar ofta de mindre gasellerna och de som var snabbväxare vid en tidpunkt är det sällan några år senare. Framgångsrika företag tenderar också att köpas upp eller slås samman.

Ett outforskat område är var och varför gasellerna ”snubblar” och misslyckas. Karl Wennberg har forskat om finansiella problem i tillväxtskedet, samt svårigheterna med att gå från ”start-up” till mer professionell struktur.

Vid Tillväxtdagarna diskuterade en panel vad som gör gasellföretagen till snabbväxare. Panelen bestod av Andreas Nilses, gasellredaktör på Dagens Industri, Per Nordling, VD Medius – en gasellvinnare från Östergötland, Maziar Jahanshahi, medgrundare till Scalado – ett gasellföretag från Lund, Bo Bengtsson, VD Sparbanken 1826, och Anna Öhrwall Rönnbäck, docent vid Linköpings universitet.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578