Vad gör vi åt kompetensbristen?


Typ: Ratio i media
2015-02-05

Kompetensförsörjningen är en het fråga för många företagare. Enligt Svenskt Näringslivs senaste rekryteringsenkät misslyckas var sjunde rekryteringsförsök i Jönköping län. Detta leder till att var tredje planerade expansion förhindras, trots att det idag råder hög arbetslöshet på arbetsmarknaden. ”Kompetensbristen är ett av de viktigaste tillväxthindren idag”, säger Kristine Persson, projektledare Ratio.

Läs vidare