Sök

Vad gör vi åt kompetensbristen?

Nyheter
Företagandets villkor, Kompetens, Kompetens för tillväxt, Kristine Persson, regional dialog

Kompetensförsörjningen är en het fråga för många företagare. Enligt Svenskt Näringslivs senaste rekryteringsenkät misslyckas var sjunde rekryteringsförsök i Jönköping län. Detta leder till att var tredje planerade expansion förhindras, trots att det idag råder hög arbetslöshet på arbetsmarknaden. ”Kompetensbristen är ett av de viktigaste tillväxthindren idag”, säger Kristine Persson, projektledare Ratio.

Läs vidare

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578