Sök

“Vad gör vi åt kompetensbristen?”

Nyheter
Företagandets villkor, Kompetens för tillväxt, Kristine Persson, Ratio i media

”Vad gör vi åt kompetensbristen?” – svensktnaringsliv.se

Referat av ett regionalt seminarium i projektet Kompetens för tillväxt.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578