Sök

Vad kan näringslivet göra för att få fler nyanlända i arbete?

Nyheter
Arbetsmarknad, Integration, Patrick Joyce

Vad kan företag och anställda göra för att få fler nyanlända till arbete? Hur viktiga är goda kunskaper i svenska för att fungera på arbetsmarknaden?

Varmt välkomna till Ratio den 22 februari då Patrick Joyce, arbetsmarknadsforskare, presenterar rapportenInspiration för integration, vilken är skriven på uppdrag åt ESO.

I rapporten jämförs integrationen av flyktingar i Sverige med Danmark, Norge, Tyskland och Nederländerna. Studien visar bl.a. att integrationsinsatser som ligger nära arbetsmarknaden – såsom subventionerade anställningar, praktikplatser och yrkesinriktad språkundervisning – är mest effektiva, men också att Sverige är det enda land som inte kräver godkända språkkunskaper för att ge permanenta uppehållstillstånd.

Presentationen följs upp av kommentarer från:

  • Tirham Shakila, ekonom från Bangladesh med egna erfarenheter av svensk integration
  • Caj Luoma, chef för utbildning och kompetensförsörjning, Transportföretagen,
  • Charlotte Tarschys t.f. samhällspolitisk chef på Jusek, och
  • Jari Visshed, tredje förbundsordförande Fastighetsanställdas Förbund

Välkommen!

Datum: torsdagen den 22 februari
Tid: 11.45–13.15 (lunchmacka serveras från 11.30)
Lokal: Ratio, Sveavägen 59, 4 tr, Stockholm

Läs presentationen här

Om du inte har möjlighet att komma till seminariet kommer det finnas att se i efterhand via ratio.se.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578