Sök

Vad kan Sverige lära av Tysklands integrationsinsatser?

Nyheter
ESO, Etablering på arbetsmarknaden, Företagandets villkor, immigration, Integration, Patrick Joyce

I en ny rapport beskriver Ratioforskaren Patrick Joyce hur systemet för att ta emot och etablera flyktingar, skyddsbehövande och deras anhöriga på arbetsmarknaden ser ut i Sverige och Tyskland och vilka erfarenheter båda länder har. Syftet är se vad framförallt Sverige kan lära sig av Tyskland, ett land som liknar Sverige i flera avseenden men som har en åtta gånger större befolkning och under de senaste fem åren tagit emot drygt fyra gånger så många asylsökande. Läs rapporten här.

Patrick Joyce skriver även om rapporten på Dagens samhälles debattsida.

Seminariet lanserades under ett seminarium på tankesmedjan Fores som kan ses här.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578