Sök

Våga misslyckas – för att lyckas

Nyheter
Entreprenörskap, Företagandets villkor, Misslyckanden

Våga misslyckas – för att lyckas – Driva Eget

Karl Wennbergs forskning om entreprenörskap beskrivs.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578