Sök

Nyhetsbrev 1 2013 – WWWforeurope

Nyheter
Företagandets villkor, Politisk förändring, Reformer, WWWforEurope

Ratio medverkar i ett stort europeiskt forskningsprojekt om institutionella förändringar för ökad välfärd, välstånd och fler jobb i Europa (Welfare, Wealth and Work).

Den andra policy-rapporten från projektet har nyligen presenteras. Rapporten har rubriken Strategy change for southern Europe och behandlar reformbehoven inom länderna i södra Europa som idag står inför stora utmaningar, ekonomiskt såväl som socialt.

Totalt medverkar 32 olika forskningsorganisationer i WWWforEurope, däribland Ratio, från 12 länder. Ratios ansvar i projektet är forskning kring hur politisk förändring kommer till stånd.

Läs senaste nyhetsbrevet

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578