Nyhetsbrev 1 2013 – WWWforeurope


Typ: Aktuellt
2013-05-27

Ratio medverkar i ett stort europeiskt forskningsprojekt om institutionella förändringar för ökad välfärd, välstånd och fler jobb i Europa (Welfare, Wealth and Work).

Den andra policy-rapporten från projektet har nyligen presenteras. Rapporten har rubriken Strategy change for southern Europe och behandlar reformbehoven inom länderna i södra Europa som idag står inför stora utmaningar, ekonomiskt såväl som socialt.

Totalt medverkar 32 olika forskningsorganisationer i WWWforEurope, däribland Ratio, från 12 länder.  Ratios ansvar i projektet är forskning kring hur politisk förändring kommer till stånd.

Läs senaste nyhetsbrevet