Sök

Nyhetsbrev 1 2012 – WWWforeurope

Nyheter
Företagandets villkor, Governance, WWWforEurope

Ratio medverkar i ett stort europeiskt forskningsprojekt om institutionella förändringar för ökad välfärd, välstånd och fler jobb i Europa (Welfare, Wealth and Work). Idag presenteras den första policy-rapporten i Bryssel.

Den första policy-rapporten från projektet presenteras i Bryssel idag. Rapporten har rubriken Reconciling the short and the long run: governance reforms to solve the crisis and beyond och är den första av nio rapporter inom projektet.

Totalt medverkar 32 olika forskningsorganisationer i WWWforEurope, däribland Ratio, från 12 länder. Ratios ansvar i projektet är forskning kring hur politisk förändring kommer till stånd.

Du kan ladda ner rapporten här.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578