Nyhetsbrev 1 2012 – WWWforeurope


Typ: Aktuellt
2012-11-09

Ratio medverkar i ett stort europeiskt forskningsprojekt om institutionella förändringar för ökad välfärd, välstånd och fler jobb i Europa (Welfare, Wealth and Work). Idag presenteras den första policy-rapporten i Bryssel.

Den första policy-rapporten från projektet presenteras i Bryssel idag. Rapporten har rubriken Reconciling the short and the long run: governance reforms to solve the crisis and beyond och är den första av nio rapporter inom projektet.

Totalt medverkar 32 olika forskningsorganisationer i WWWforEurope, däribland Ratio, från 12 länder. Ratios ansvar i projektet är forskning kring hur politisk förändring kommer till stånd.

Du kan ladda ner rapporten här.