Sök

Välfärden behöver både privat och offentlig verksamhet

Nyheter
Företagandets villkor, Mattias Lundbäck, Nils Karlson

Välfärden behöver både privat och offentlig verksamhetDagens Nyheter

Nils Karlson och Mattias Lundbäck skriver på DN Debatt om behovet av mångfald bland utförarna i välfärdssektorn. Offentliga behövs, såväl som vinstdrivande och ideella.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578