Sök

Välkommen till nya ratio.se!

Nyheter

Nu har forskningsinstitutet Ratios nya hemsida lanserats.

Innehållet på Ratios hemsida är detsamma som alltid, men utseendet är uppdaterat och snittet mer överskådligt. Nu blir det lättare att ta del av den forskning som bedrivs av Ratios medarbetare. Publikationer och forskningsområden har synliggjorts ytterligare och publikationslistor och sökfunktioner förbättrats. Nytt är bland annat en citeringsfunktion kopplad till varje enskild publikation.

Likaså har det kringliggande arbetet som syftar till att kommunicera forskningen har lyfts upp. Som besökare märker man detta genom att bland annat inspelade seminarier syns en kortare scrollning ned på startsidan, men även på att ”Forskning i korthet” syns redan i huvudmenyn. Forskning i korthet är svenska sammanfattningar av vetenskapliga artiklar.

Det andra bärande temat på den uppdaterade hemsidan är att Ratios forskare syns ännu mer, och dessutom syns ihop med sina forskningsområden. På så sätt blir det enklare för dig som besökare att veta vem du kan kontakta om du är nyfiken på att veta mer om ett särskilt område.

Välkommen hit! Forskningen fortsätter – men så även arbetet med hemsidan! Hittar du något som verkar vara en bugg, något som ser konstigt ut eller något som saknas, så hör väldigt gärna av dig till Karl Hatt vars kontaktuppgifter du hittar nedan.

Karl Hatt
Karl Hatt
Kontorschef och biträdande kommunikationschef
Mer info

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578