Sök

Välutbildad men inkompetent

Nyheter
Elina Fergin, Företagandets villkor, Kompetens för tillväxt, Nils Karlson

Välutbildad, men inkompetent. Det är fullt möjligt idag.

Det räcker inte med teoretisk utbildning, det krävs också praktisk erfarenhet och kritisk reflektion över gjorda erfarenheter för att bli kompetent i de flesta sammanhang. Det konstaterar forskningsinstitutet Ratio i en ny rapport om vad kompetens egentligen innebär som presenteras idag.

– Sannolikt har vi i Sverige överbetonat den teoretiska kunskapen, medan den praktiska har fått stå tillbaka. Utbildningssatsningarna är därför delvis förfelade. Alltför många är högutbildade, men ändå inkompetenta, säger Nils Karlson, en av författarna till rapporten, docent och VD på Ratio.

– Många ungdomar saknar idag den balans av teoretisk och praktisk kunskap som krävs för att möta arbetsmarknadens behov. Det förklarar en del av problemen som företagen upplever med kompetensförsörjningen, trots hög arbetslöshet och stort utanförskap.

Kompetens är mer än formell utbildning – det krävs en balans mellan teoretisk kunskap, praktisk kunskap och ett gott omdöme. Var och en av dessa kunskapsformer förutsätter olika former av lärande.

– Ett viktigt led i att bryta kompetensbristen och på sikt förbättra matchningen på arbetsmarknaden är att införa mer praktiska inslag i såväl grund- och gymnasieutbildning som på universitet, säger Nils Karlson.

– Men även arbetsgivarna och arbetsmarknadens parter har ett ansvar för att erbjuda praktikplatser och handledning. Arbetsgivarna kan inte förvänta sig att relevant kompetens ska kunna utvecklas utan deras egen medverkan.

– Ett större ansvar behöver även läggas på individerna själva att aktivt utveckla sin kompetens.

Rapporten ”Vad är kompetens?”, som presenterades i Almedalen 1 juli 2013, är framtagen av Nils Karlson, docent, och Elina Fergin, forskningsassistent på Ratio. Rapporten ingår i forskningsprojektet Kompetens för tillväxt som drivs av Ratio.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578