Sök

Var det verkligen Jesus som var i Almedalen?

Nyheter
Företagandets villkor, Jämställdhet

Var det verkligen Jesus som var i Almedalen? – Gotlands tidningar

GT:s uppmärksammar av Henrik Malm Lindbergs nya bok och den franske ekonomen Thomas Pikettys föredrag i Visby.

  • 4 JULI 2014

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578