Sök

Varför är det så få ideella organisationer i välfärden?

Nyheter
Företagandets villkor, Ideella organisationer, Mattias Lundbäck, välfärdstjänster

Mattias Lundbäck, välfärdsforskare på Ratio, utreder frågan om varför det är så få ideella organisationer i välfärden i en ny rapport publicerad av Tillväxtanalys.

Valfrihetssystemet innebär att även ideella organisationer kan erbjuda offentligfinansierade tjänster, men ny statistik visar att de ideella organisationerna bara utför en liten del av dessa tjänster inom vård och omsorg.

Omfördelningen från offentligt utförda tjänster till privata har framför allt gått till vinstdrivande företag. Mattias Lundbäck, välfärdsforskare på Ratio, har på uppdrag av myndigheten Tillväxtanalys tagit fram en särskild rapport kring vilka svårigheter de ideella organisationerna möter på området välfärdstjänster i Sverige.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578