Varför kan teknik slå politik?


Typ: Aktuellt
2016-11-11

I artikeln Varför kan teknik slå politik? utreder forskarna Christian Sandström, Mirko Ernkvist, Christofer Laurell och Jan Jörnmark hur och varför nya företag kan utmanövrera etablerade företag när ny teknik skapar institutionell turbulens. Med utgångspunkt i tre fall – Uber, Axis Communications och Optionsmäklarna (OM) – visar de att etablerade aktörer sällan har incitament att influera en given institutionell ordning eftersom de redan har anpassat sin verksamhet till den. I de fall då de nya företagen inte initialt växer på bekostnad av de etablerade bolagen finns det dessutom få incitament att försöka blockera förändringar. Detta, i kombination med tekniska kompetenser som anpassats för den gamla tekniken, leder till att ett fönster kan skapas, i vilket nya bolag kan få fotfäste. Genom att agera snabbt skaffar de sig ett övertag och börjar växa. Via medveten bearbetning av institutionerna genom exempelvis utbildningsaktiviteter, alliansbyggande och positionering av den nya tekniken förändras spelreglerna gradvis till de nya aktörernas fördel, varpå etablerade bolag börjar hamna på efterkälken. Artikeln är publicerad i Ekonomisk debatt och kan läsas här.