Sök

Varför växer inte vissa företag?

Nyheter
Företag, Företagandets villkor, Företagandets villkor, Jens Spendrup, Lars Jagrén, Nils Karlson, Snabbväxande företag, Sven-Olov Daunfeldt

Det är ett fåtal snabbväxande företag, runt 1 %, som skapar nästan alla nya jobb i Sverige. De är både stora och små, och finns i alla sektorer. Men varför växer inte övriga företag?

Detta diskuterades under ett seminarium som Ratio arrangerade tillsammans med Företagarna.

Docent Sven-Olov Daunfeldt inledde med en kort presentation av sin forskning om snabbväxande företag. Därefter följde omväxlande paneldiskussion och presentationer av Lars Jagrén, Företagarna, och Nils Karlson, Ratio.

Mats Odell, riksdagsledamot (KD), ordf Näringsutskottet, ska upprätta en företagslinje som kompletterar den tidigare arbetslinjen.

Marie Reinius, vd Riskkapitalföreningen, beskrev hur viktiga riskkapitalister och affärsänglar är för företag som vill växa:
– Riskkapital är kompetent kapital. Det är inte bara pengar, utan även närverk och kunskap.

Åsa Romson, språkrör (MP), förstod betydelsen av att titta på dom företag som inte växer, trots potential:
– Kanske har vi fokuserat för mycket på snabbväxarna.

Jens Spendrup, ordförande Spendrups AB:
– Politikerna bör inte bara älska företagen, utan även företagarna!

Håkan Södergren, vd CMI Composites berättade att han var tvungen att växa eftersom han började med en för stor kostym. Det var ett enormt risktagande. Han hade verkligen behövt både affärsänglar och bättre politisk förståelse för företagandets villkor.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578