Sök

Varför växte de stora skivbolagen efter digitaliseringen?

Nyheter
Digitalization, Disruption, Johan Kask, Post-ownership economy, Record companies, Recording industry, Streaming services

Professor Christina Öberg har tillsammans med doktor Johan Kask vid Örebro universitet publicerat artikeln ”Why ’majors’ surge in the post-disruptive recording industry” i European Journal of Marketing.

Musikindustrin har förändrats i grunden sedan digitaliseringens genombrott, ändå fortsätter de stora skivbolagen att växa. Det här skiljer sig från andra branscher där digitalisering och teknikutveckling har lett till att nya bolag kommit in och tagit marknadsledande positioner. Syftet med Öbergs och Kasks artikel är att förklara varför digitaliseringen inte påverkar alla branscher och företag på samma sätt.

Deras resultat visade att när konsumenterna vänder sig till streamingtjänster så ökar möjligheten för de stora skivbolagen att påverka vilken musik konsumenten exponeras för. Det här motsäger påståenden om att streamingtjänster skulle underlätta peer-to-peer-delningsaktiviteter mellan musikkonsumenter och därmed göra stora skivbolag överflödiga. De stora skivbolagen har haft kvar sin gynnsamma position eftersom de haft kontroll över värdefullt innehåll och marknadsföringstillgångar, liksom ett asymmetrisk ömsesidigt beroende bland parterna i distributionskedjan.

Läs hela artikeln här.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578