Varning för enkla lösningar i politiken!


Typ: Ratio i media
2009-12-30

Varning för enkla lösningar i politiken! – Västerbottens-kuriren

Krönika av Ratioforskaren Andreas Bergh.