Sök

“Varning för den misslyckade industripolitikens återkomst”

Nyheter

Det skriver flera ledande svenska och internationella ekonomer, däribland Ratios Christian Sandström, Karl Wennberg och Olof Ejermo på DN Debatt (25/4).

De storskaliga förtäckta företagsstöden fungerade dåligt på 70-talet. Trots bristen på vetenskapligt stöd har pandemin och kriget i Ukraina lett till en renässans för statlig industripolitik. Men historien är full av vidlyftiga politiska planer som har gett oavsiktliga och ibland katastrofala resultat.

Det går att läsa på DN Debatt där flera ledande ekonomer skriver apropå på lanseringen av forskingsantologin Questioning the entrepreneurial state för vilken Ratios Christian Sandström, bitr professor, Internationella handelshögskolan i Jönköping, och Karl Wennberg, professor, Handelshögskolan i Stockholm, är redaktörer.

Amar Bhidé, professor, Tufts university

Anna Brattström, docent, Lunds universitet

Pontus Braunerhjelm, professor, Kungliga Tekniska högskolan

Sinclair Davidson, professor, RMIT Australia

Olof Ejermo, professor, Lunds universitet

Johan Frishammar, professor, Luleå tekniska högskola

Magnus Henrekson, professor, Institutet för näringslivsforskning

Mats Magnusson, professor, Kungliga Tekniska högskolan

Jerker Moodysson, professor, Internationella handelshögskolan i Jönköping

Jason Potts, professor, RMIT Australia

Patrik Tingvall, professor, Södertörns högskola

Siri Terjesen, professor, Norwegian school of economics

Martin Wallin, bitr professor, Chalmers tekniska högskola

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578