Sök

Värnplikt kostar mer för landet

Nyheter
Företagandets villkor, Niclas Berggren, Ratio i media

Värnplikt kostar mer för landet – Katrineholms-kuriren

Debattartikel om de ekonomiska konsekvenserna av värnplikt av Niclas Berggren.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578